BC510

M o d e r n í   a n a l ý z a t o r   k o m p o z i c e   t ě l a


Analyzátor kompozice těla X-CONTACT 357S pracuje na principu MF-BIA, kdy měří tetrapolární metodou pomocí 8 dotykových elektrod. Pro větší přesnost měří při 4 frekvencích (5, 50, 250, 550 kHz) a umožňuje celkové i segmentální měření 5 částí těla (ruce, nohy, trup). Zařízení je velmi přesné a je vhodné především tam, kde je důležité sledování kompozice těla jako například u dietologů a výživových poradců, ve fitness centrech, wellness centrech, lékárnách a sportovištích. Zařízení lze propojit s tlakoměrem Jawon. K zařízení lze připojit ultrazvukový výškoměr a kotníkové elektrody.

 

Frekvenční rozsah: 5, 50, 250, 550 kHz
Metoda měření: Tetra-polární s 8 dotykovými elektrodami
Displej: 7" barevné LCD
Rozměry: 447 x 670 x 955 mm (š x h x v)


 


T I S K O V Ý   V Ý S T U P   M Ě Ř E N Í

1. Analýza kompozice těla
2. Výsledky měření kompozice těla
3. Břišní analýza
4 Segmentová analýza
5. Akumulovaná data
6. Typ postavy
7. Poměr E.C.W./T.B.W.
8. Energetický výdej
9. Studie
10. Krevní tlak
11. QR kód


K O M U N I K A Č N Í   M O Ž N O S T I

X-SCAN PLUS 950 ukládá provedená měření do integrované paměti (až 100.000 záznamů) a nabízí 3 možnosti komunikace.

PC SOFTWARE
QR KÓD A BLUETOOTH


  QR kód zobrazený po provedeném měření na displeji zařízení, lze použít QR čtečkou k zobrazení výsledků měření na tabletu.
  QR kód zobrazený po provedeném měření na displeji zařízení, lze použít QR čtečkou k zobrazení výsledků měření na mobilním přístroji.
 Při instalaci a použití aplikace v tabletu je možné výsledky měření na tabletu zobrazit a konzultovat je  s odborníky zasláním e-mailové zprávy s výsledky měření.
  Při instalaci a použití aplikace v mobilním přístroji je možné výsledky měření na mobilním přístroji zobrazit  a konzultovat je  s odborníky, zasláním e-mailové zprávy s výsledky měření.

R O Z Š Í Ř E N Í
T E C H N I C K Á   S P E C I F I K A C E

Model: X-CONTACT 357S
Metoda měření: Tetra-polární s 8 dotykovými elektrodami
Frekvenční rozsah: 5, 50, 250, 550 kHz
Měřená oblast: Celé tělo a segmentové měření (paže, nohy a trup)
Měřené výsledky: Hmotnost ( v kg)
Procento tělesného tuku (P.B.F.)
Hmotnost tělesnéh tuku (M.B.F.)
Měkká tkáň bez tuku (S.L.M.)
Hmotnost bez tuku (L.B.M.)
Obsah vody v těle (T.B.W.)
Index tělesné hmotnosti (B.M.I.)
Standardní hmotnost (STW. WT.)
Poměr objemu boku a pasu (W.H.R.)
Bazální metabilismus (B.M.R.)
Celková energetická spotřeba (T.E.E.)
Segmentální analýza (tuk a svalová hmota)
v rukách, nohách a trupu.
Objem svalové tkáně
Podíl minerálů v organizmu
Obsah proteinů v těle
Odhad biologického věku (A.M.B.)
Úroveň viscerálních (abdominálních) tuků
Abdominální objem.
Tělesná impedance.
Pokud se připojí na tlakoměr Jawon : krevní tlak.
Rozsah měřené hmotnosti : 10 - 270 kg
Proud: 180microA
Spotřeba: 60 VA
Napájení:: Vstupní napětí adaptéru: AC 100-240V. Výstupní napětí adaptéru: 12V 5A
Displej: 7" barevné dotykové LCD
Zadávání dat:
Dotykový displej, PC
Komunikační rozhraní: USB, RS-232C, Bluetooth (volitelné)
Tiskárna: A4, termická tiskárna (volitelné)
Rozměry: 447 x 670 x 955mm (š x h x v)
Hmotnost: 21 kg (hlavní jednotka)
Rozsah měření:

100 - 950 Ohm

Doba měření:
1 minuta
Rozsah měření výšky:
50 - 220 cm
Rozsah měření hmotnosti: 10 - 250 kg
Věk : 1 - 99 let
Provozní prostředí: Teplota: +5 - +40C. Vlhkost: 15-93% (bez kondenzace)
Skladovací prostředí: Teplota: -25 - +70C. Vlhkost: nížší než 93%